Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể » Liên Đội

Liên Đội

Hội thao nghi thức Đội cấp cơ sở
Tháng 02 năm 2014 Liên đội trường tiểu học Lê lợi tổ chức Hội thao nghi thức Đội cấp cơ sở cho học sinh khối 4 và khối 5...