Dạy tức là học hai lần''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Hội thao nghi thức Đội cấp cơ sở


Tháng 02 năm 2014 Liên đội trường tiểu học Lê lợi tổ chức Hội thao nghi thức Đội cấp cơ sở cho học sinh khối 4 và khối 5...

Đại hội công nhân viên chức năm học 2013-2014


Hội nghị công nhân viên chức năm học 2013-2014