Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:37 11/06/2020  

Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Trường Tiểu học Lê Lợi xin Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng tại cơ sở Năm học 2020-2021

PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ               

TRƯỜNG TH LÊ LỢI

Số:       /TB-THLL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 


Phú Nhuận, ngày      tháng     năm 2020

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng  năm học 2020 – 2021

Môn

Bộ sách

Tổng chủ biên

Nhà xuất bản

Toán

Cánh diều

GS.TSKH  Đỗ Đức Thái

Đại học Sư Phạm

Tiếng Việt

Cánh diều

GS Nguyễn Minh Thuyết

Đại học Sư Phạm

Tự nhiên xã hội

Cánh diều

PGS.TS Mai Sỹ Tuấn và Chủ biên là TS Bùi Phương Nga

Đại học Sư Phạm

Đạo đức

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Phạm Quỳnh

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất

Cánh diều

TS Đặng Ngọc Quang

Đại học Sư Phạm

Âm nhạc

Cánh diều

Lê Anh Tuấn

Đại học Sư Phạm

Mĩ thuật

Cánh diều

TS Phạm Văn Tuyến

Đại học Sư Phạm

Hoạt động trải nghiệm

Cánh diều

PGS.TS Nguyễn Dục Quang

Đại học Sư Phạm

Tiếng Anh

I-Learn Smart Start

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

 

Lưu ý: CB,VN,NV tích cực tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh  thông qua các kênh có thể để phụ huynh được biết và thực hiện có hiệu quả  trong năm học 2020 -2021

Nơi nhận:

- UBND phường(b/c);

- Mầm non 1, Mầm non Hoa Mai(thông báo);

- Website trường;

- Lưu VT.

Chủ tịch hội đồng

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

ĐOÀN QUÝ

Số lượt xem : 513

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác