Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Thành tích- khen thưởng

Thành tích- khen thưởng

Cập nhật lúc : 18:35 19/07/2014  

Thành tích- khen thưởng

Những thành tích tiêu biểu của nhà trường
 

A. Cấp Nhà nước

 

 

   

- Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2001-2006: Quyết định số : 1284/2006/QĐ-CTN ngày 15/11/2006
- Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ: Quyết định số : 1233/QĐ-TTg ngày 15/11/2005.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

 • Năm học 1994-1995: Quyết định số 2336/QĐ-KT ngày 12/7/1995
 • Năm học 2000-2001: Quyết định số7779/GD-ĐT ngày 27/8/2001
 • Năm học 2002-2003: Quyết định số 7728/QĐ-BGD-ĐT ngày 28/9/2003
 • Năm học 2008-2009: Quyết định số 7040/QĐ-BGD-ĐT ngày 28/92009

B. Cấp Tỉnh

 • Năm học 1987-1988: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Trị Thiên; QĐ số 863 ngày 24/8/1988
 • Năm học 1992-1993: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 849/QD-KT ngày 14/8/1993
 • Năm học 1993-1994: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 1071/QĐ-KT ngày 10/8/1994
 • Năm học 1994-1995: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 1965/QĐ-KT ngày 7/8/1995
 • Năm học 1996-1997: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 2630 ngày 6/11/1997
 • Năm học 1998-1999: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; Đ/c Chủ Tịch Nguyễn Văn Mễ Ấn ký.
 • Năm học 1999-2000: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 2001/QĐ-KT ngày 2/8/2001
 • Năm học 2003-2004: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 3438/QĐ-UB ngày 6/10/2004
 • Năm học 2004-2005: Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế: Đơn vị có nhiều phong trào thi đua xuất sắc trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh trong giai đoạn 2001-2004; QĐ số 1302/QĐ-KT ngày 13/4/2005.
 • Năm học 2007-2008:

-Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 2521/QĐ-UBND ngày 1/11/2008
-Cờ Thi đua UBND Tỉnh : Tặng đơn vị thi đua xuất sắc khối Giáo dục Tiểu học.

 • Năm học 2008-2009:
  - Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế; QĐ số 1977/QĐ-UBND ngày 6/8/2009.
 • Năm học 2009-2010:
  - Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; QĐsố 2028/QĐ-UBND ngày 27/10/2010.
 • Năm học 2010-2011:
  - Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ: Đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo...; QĐ số 1882/QĐ-TTg ngày 26/10/2011.
  -Bằng khen UBND Tỉnh TT-Huế: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; QĐ số 1795/QĐ-UBND ngày 03/09/2011.

Liên tục từ năm học 1987-1988 đến nay : Trường đạt dạnh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Trường tiên tiến xuất sắc) cấp Tỉnh, cấp Ngành.
 
B. Những thành tích và giải thưởng tiêu biểu khác như:

Số lượt xem : 827