Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Quy chế văn hóa

Quy chế văn hóa

Cập nhật lúc : 18:39 19/07/2014  

Quy chế nhà trường

HÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HUẾ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI
***

 


QUI CHẾ VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG
 

I/Đối với Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên:

1.-Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục theo nhiệm vụ được phân công.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, nghỉ dạy, công tác phải có đơnn xin phép. Ra vào lớp theo tiếng trống, không được bỏ lớp, tiếp khách, sử dụng điện thoại trong giờ dạy. Không tuỳ tiện thay đổi tiết dạy, buổi trực, dạy thay dạy thế khi chưa có sự đồng ý của Ban giám hiệu. Đối với cán bộ-nhân viên văn phòng : Thực hiện theo giờ hành chính, lịch phân công trực.

4. Không tự ý di chuyển tài sản ra khỏi phòng học, phòng làm việc, ra khỏi trường. Có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản của trường, tiết kiệm điện-nước, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp-An toàn-Thân thiện.

5. Giáo viên trực phải đến sớm 15 phút và về sau buổi trực. Giáo viên trực có trách nhiệm nắm tình hình của trường (GV&HS) trong suốt buổi trực và có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Ban Giám hiệu khi có sự cố xảy ra.

6. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành Giáo dục các cấp và việc phân công, điều động công tác của nhà trường theo kế hoạch và đột xuất.

7. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử trong giao tiếp, giảng dạy phải mẫu mực, thân thiện. Trang phục lên lớp chỉnh tề, lịch sự (Những ngày lễ, đón khách mặc trang phục của trường).

II/Đối với Học sinh

1. Thực hiện đầy đủ, tích cực chủ động trong học tập và có kết quả hoạt động học tập tốt; chấp hành nội qui nhà trường, lớp học, qui chế, qui tắc trật tự an toàn giao thông; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở đồ dùng học tập ngăn nắp gọn gàng.

2. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường; đoàn kết giúp đỡ bạn bè, người tàn tật, khuyết tật

3. Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Tham gia tốt các hoạt động tập thể của Đội TN.TP.HCM, sao nhi đồng, giữ gìn bảo vệ tài sản của nhà trường. Tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.

III/Đối với Phụ huynh

1. Thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện Cha mẹ học sinh đề ra.

2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội qui nhà trường.

3. Cha mẹ học sinh có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện đồng thời chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo qui định của pháp luật ( theo Điều lệ Hội cha mẹ học sinh).
 

 

TM.HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

 

 

ĐOÀN QUÝ

Số lượt xem : 840