Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Quá trình hình thành

Quá trình hình thành

Cập nhật lúc : 18:36 19/07/2014  

Quá trình hình thành

Trường Tiểu học Lê Lợi được xây dựng từ khoảng năm 1902 có tên là  Trường Chaigneau với 5 lớp cấp tiểu học. Đến trước năm 1975 có tên là trường Tiểu học & Mầm non Lê Lợi, từ 1975 đến 1980 là Trường PTCS Vĩnh Lợi A, 1980 đến 1994 đổi thành Trường PTCS Lê Lợi, 1994 đến nay là trường Tiểu học Lê Lợi.

          Chức năng nhiệm vụ của trường là Giáo dục học sinh Tiểu học
          Phương châm đào tạo: Giáo dục toàn diện.

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ (từ 1975 đến nay)

  • 1975-1977 : Thầy giáo Lê Gia Phàm.
  • 1977-1979 : Thầy giáo Lê Đình Để
  • 1979-1981 : Thầy giáo Võ Quang Liêu
  • 1981-1989 : Cô giáo Lê Thị Đoan Chính
  • 1989-1999 : Cô giáo Nguyễn Thị Thanh
  • 1999 -2012 : Quyền Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Thảo.
  • 2012-nay: Thầy Đoàn Quý.

Quy hoạch tổng thể Trường Tiểu học Lê Lợi giai đoạn 2008-2015.

 

Số lượt xem : 815