Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:26 29/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

Khối 5 học và BT bình thường, Khối 1,2,3,4 nghỉ.

7h30: Kiểm tra ĐK-CN môn TV5 (GV coi KT họp tại P.HĐSP lúc 7h15).

8h30: HT họp tại UBND Phường.

Th.Phước chỉ đạo tổ BV và GV nam thu dọn vật liệu, đất đai phía trong khu hàng rào đường Nguyễn Tri Phương.

14h15: Kiểm tra ĐK-CN môn Toán 5 (GV coi KT họp tại P.HĐSP lúc 14h).

TTCM nộp DS học sinh tiêu biểu theo khối lớp.

Thứ Ba
(30/06/2020)

7h30: GV toàn trường tập trung chấm chung bài KT theo lịch phân công (2P.HT chỉ đạo, điều hành).

HS toàn trường nghỉ học.

14h: GV toàn trường tiếp tục chấm chung bài KT theo lịch phân công (2P.HT chỉ đạo, điều hành).

Cô Nhật gởi giấy mời họp Thường trực Ban ĐD-CMHS.

Thứ Tư
(01/07/2020)

Toàn trường giảng dạy và học tập bình thường.

GVCN trả bài KT cho HS, hoàn thành nhận xét bài KT và nộp toàn bộ bài KT trong năm cho Th.Phương hạn cuối ngày 3/7/2020.

CB-GVNV nộp hồ sơ thi đua cuối năm tại Cô Hoài (LĐTT 1 bản b/c thành tích, CSTĐ-CS 3 bản b/c thành tích và 3 bản SKKN).

Thứ Năm
(02/07/2020)

Toàn trường giảng dạy và học tập bình thường.

8h45: Hội ý GVCN khối 1,2,3,4,5 về nội dung họp PHHS cuối năm (2 P.HT chuẩn bị nội dung, Cô Th.Lan chuẩn bị biên bản).

2 P.HT thống kê số HS chưa hoàn thành nội dung môn học theo lớp và lên KH tổ chức phụ đạo.

Các tổ CM nộp b/c thống kê theo mẫu (Th.Phương cung cấp biểu mẫu), GV vào điểm trên Cổng TT.

GVCN thực hiện KH tổng hợp đánh giá và khen thưởng CN (nộp tại N.Phương trước ngày 4/7/2020); Cô Th.Dung trình KH cho HT.

GVCN lớp 5 hoàn thành hồ sơ HS lớp 5 (Học bạ, sổ LL, đơn dự tuyển lớp 6).

16h30: Họp thường trực Ban ĐD-CMHS (tổ VP chuẩn bị phòng họp, hồ sơ họp).

GV hoàn thành công tác thống kê, cập nhật thông tin kết quả CN.

Thứ Sáu
(03/07/2020)

Toàn trường giảng dạy và học tập bình thường.

8h: Họp xét HTCT tiểu học (BGH, TKHĐ, GVCN khối 5, TPT Đội, Cô X.Duyên, Cô X.Mai) N.Phương chuẩn bị hồ sơ, sau đó nộp về P.GD đúng tiến độ.

10h: Duyệt học bạ khối 5 tại P.HT.

15h30 Họp HĐSP.

Cô Th.Lan điều hành tổ VP hoàn thành công tác in ấn giấy khen, chuẩn bị phần thưởng cuối năm.

Thứ Bảy
(04/07/2020)
Chủ Nhật
(05/07/2020)

8h: Họp PHHS toàn trường theo lớp học.

Cô Th.Lan, Cô Hương (HĐ) có KH thu đủ các khoản kinh phí, tiền ăn trong năm, trả tiền thừa cho PHHS).

GVCN khối 5 trả hồ sơ học bạ, giấy HTCTTH cho PHHS.

-          Cô Th.Dung trả tiền thừa TATC cho PH khối 1,2,3.