Thứ Hai, 26/10/2020

Buổi sáng

Chào cờ, quyên góp hướng về miền Trung.

Khen thưởng GV và HS tiêu biểu trong tháng 9/2020. Tuyên truyền cuộc thi Viết thi UPU (Cô Thùy Dung).

8h45: Trực báo BGH, tổ VP.

GVCN tiếp tục giảng dạy ATGT.

Các chi đội nộp hồ sơ ĐH chi đội về GV-TPT đội.

GV chủ động dạy bù các tiết nghỉ bão lụt vào các tiết tăng tiết của tuần 7 và tuần 8 (CM theo dõi, cập nhật).

TPT xây dựng KH Đại hội liên đội.

Buổi chiều

GVCN khối 3,4,5 nộp hồ sơ tham gia ý tưởng ST-TTNNĐ cấp cơ sở tại Cô Đoan Trang (hạn cuối 28/10/2020).

Cô Nguyệt tổ chức hướng dẫn HS khối 1 đọc sách tại TV.

Tiết 1: dự giờ TD lớp 1/4.

Tiết 2: dự giờ ÂN lớp 1/1.

Cô Th.Dung triển khai chấm bài KS-CLB khối 4,5.

Thứ Ba, 27/10/2020

Buổi sáng

A.Phương tham gia làm trọng tài HKPĐ.

7h: Th.Hưng Quý đưa HS tham gia thi đấu môn Cầu lông tại 150 Nguyễn Trãi (Cô Ngân Âm nhạc dạy thay các tiết của Th.Quý).

8h45: Hội ý TTCM khối 4,5, Tổ NN tại P.Cô Th.Dung.

Cô Th.Tâm trưởng ban ĐVĐH nộp KH tổ chức RCV khối 5.

Buổi chiều

Cô Nhật tham gia quản lý HS thi đấu cầu lông tại 150 Nguyễn Trãi.

Cô Thùy Dung, Cô Hoài hoàn tất và nộp hồ sơ Hội nghị CC-VC-CĐ về PGD và LĐLĐ TP.

Thứ Tư, 28/10/2020

Buổi sáng

GVCN các lớp xây dựng tủ sách/ góc đọc sách ở lớp (lưu ý gửi hình ảnh về nhóm GVCN lớp).

7h: Th.Hưng Quý đưa HS đi thi đấu Cầu lông ở Nguyễn Trãi.

SV kiến tập Anh văn: Tiết 1: lớp 2/4 Cô Hồ Lan; tiết 2: lớp 3/3 Cô M.Phương; tiết 3: lớp 4/6 Cô Hằng Hà.

Tiếp tục dự giờ GV ở khối 1 (tiết 2, tiết 3).

Buổi chiều

16h30: Họp Chi bộ, thực hiện công tác KT đ/c Như Hương, Ngọc Lan, Bảo Ngân.

GVCN các lớp tổng hợp các khoản thu đầu năm của trường và chuyển về nộp tại Cô Nhật thủ quỹ trong tuần 7.

Thứ Năm, 29/10/2020

Buổi sáng

Cô Thúy Lan nộp dự toán kinh phí CĐ năm 2020.

9h20: KT chứng từ nguồn quỹ phục vụ BT tháng 9/2002 (Cô Thúy Lan chuẩn bị, mời Chủ tịch CĐ, trưởng ban TTND và BGH dự ).

Thứ Sáu, 30/10/2020

Buổi sáng

Dự giờ tổ VTM tiết 4 lớp 1/8.

Buổi chiều

15h30: SH tổ CM: thống nhất nội dung, cách thực hiện nhận xét, đánh giá HS-GHK1. Hoàn thiện KH năm học của từng cá nhân, tổ CM và nộp về 2P.HT.