Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 09:02 29/09/2020  

Thông tư 28/2020 Ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

Theo đó, giáo viên không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức; Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh; Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục. Đặc biệt, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

​Bên cạnh đó, học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

Cụ thể, thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước như sau: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020.

Tải file 1  

Số lượt xem : 12

Các tin khác